Honorary members


Image Surname Function Contact / Language
Winkel †
Hans Winkel † Honorary president


 

Werner Blank Honorary president

+49 6226 991255
De.gif  

Hübner
Edeltraud Hübner Honorary president

+49 711 733737
De.gif   En.gif   Fr.gif   Es.gif