Index de l'article

Moldova
Ce este EUROJUMELAGES ?

EUROJUMELAGES este o asociație europeană non-comercială, ce grupează federații, asociații ce pot avea o contribuție dinamică și sunt formate în cadrul întreprinderilor poștale sau din domeniul telecomunicațiilor, membri direcți (cu condiția că în țara vizată nu există nici o federație sau nici o altă asociație), sau orice alte entități ce au tangențe cu domeniul poștal sau al telecomunicațiilor, țări din Europa, inclusiv Federația Rusă, Belarus, Republica Moldova, Ucraina și Elveția.

Sediul social este situat în Franța și numără la momentul actual 11 000 de colegi din 12 țări europene.

EUROJUMELAGES are ca scop :
- de a promova realizarea scopului fundamental al asociațiilor prietenești, cel de a reuși, prin înfrățirea dintre țări europene, dintre orașe, dintre circumscripții administrativ teritoriale sau dintre servicii, să apropie din punct de vedere uman,angajații, precum și familiile acestora;
- de a menține și de a intensifica spiritul frățesc ce consistă în încurajarea și susținerea acordului amical și înțelegerii dintre popoare, într-un cadru profesional comun;
- de a favoriza schimbul de experiență profesionalăși de a difuza informații despre noile tehnologii legate de sectorul poștal și cel al telecomunicațiilor;
- de a implementa constant ceva nou pentru favorizarea relațiilor sociale, intelectuale, filantropice, literare și artistice, prin realizarea schimbului de tineri, de personal în activitate sau ce au atins vârsta de pensionare, prin întâlniri familiale și reuniuni comune, prin activități lingvistice și orice alte acțiuni menite să apropie oamenii.